Sekvensering visar hur varianterna sprids – brittiska varianten dominerar

Analyser av coronavirusets genom visar att det går att kartlägga smittspridningen i Finland. Analyserna visar vilka varianter som förekommer i samhället, och just nu är det den brittiska varianten som sprids snabbast.

Sekvenseringen av viruset görs med positiva PCR-test. Det är de test som vanligen utförs vid coronatestning.
Harald Grönstrand
02.03.2021 06:00 UPPDATERAD 02.03.2021 09:09
Sekvensering av coronaviruset ger en bättre bild av virusvarianterna i Finland. Med sekvensering utreder man virusets genom. Det här berättar av vilken variant viruset är, vilket kan hjälpa i smittspårningen.

ANDRA LÄSER