Sekvensering visar hur varianterna sprids – brittiska varianten dominerar

Analyser av coronavirusets genom visar att det går att kartlägga smittspridningen i Finland. Analyserna visar vilka varianter som förekommer i samhället, och just nu är det den brittiska varianten som sprids snabbast.

Sekvenseringen av viruset görs med positiva PCR-test. Det är de test som vanligen utförs vid coronatestning.
02.03.2021 06:00 UPPDATERAD 02.03.2021 09:09
Sekvensering av coronaviruset ger en bättre bild av virusvarianterna i Finland. Med sekvensering utreder man virusets genom. Det här berättar av vilken variant viruset är, vilket kan hjälpa i smittspårningen.
– Med sekvenseringen ser vi på nukleotidnivå vilket virusets genom är. Det jämför vi med genomen på SARS-CoV-2, och ser vilken variant det är frågan om, säger Tapio Seiskari, överläkare och specialistchef inom mikrobiologi på Fimlab.
Fimlab är ett laboratorium ägt av ett antal sjukvårdsdistrikt och samkommuner. Laboratoriet utför test tillsammans med myndigheterna, och eftersom sekvenseringen utgår från PCR-test finns det en stor testbas att utgå från. PCR-testen är de coronatest som normalt utförs när en person coronatestas.

ANDRA LÄSER