Finska SS-män fick tackkort från Hitler

Jokipsipiläs lärda utläggningar står en smula i kontrast till dagbokens lakoniska anteckningar om mestadels triviala omständigheter som väder och vind, uppstigning och sänggående eller förplägnadens art, men helheten fungerar hyggligt bra, skriver Henrik Ekberg.

Jorma Laitinen, vars dagböcker boken baserar sig på, var tyskkunnig och det underlättade hans tillvaro i den tämligen fientliga omgivning som SS-trupperna utgjorde för icke-tyskar. Finländska frivilliga avlägger på bilden faneden i Tyskland.
Mannarna i den finska SS-bataljonen och deras förehavanden under Hitlers fälttåg till de ukrainska kornbodarna och kaukasiska oljekällorna har på senare år varit föremål för en hel del uppmärksamhet. Den stora frågan som ställts i sammanhanget lyder: Medverkade finnarna till de svåra illgärningar som begicks på östfronten eller inte? Litteraturen om detta ämne har nyligen utökats med ett verk av duon Jari Vilén och Markku Jokisipilä, baserat på en deltagares anteckningar från det skoningslösa kriget på de vida stäpperna.
ANDRA LÄSER