Insändare: Vattenfalls kundbetjäning under all kritik

24.11.2022 16:16
Den 16 november ringde jag Vattenfall Oy:s kundbetjäning och efter att väntat på den svenskspråkiga betjäningen i cirka 20 minuter avbröt jag samtalet. Efter detta ringde jag på nytt och tryckte på knappen för den finskspråkiga betjäningen. Jag satt totalt drygt 40 minuter och väntade.
Då ingenting hände sände jag e-post till asiakaspalvelu@asiakaspalvelu.vattenfall.fi. Som svar på min e-post fick jag att veta att adressen inte tills vidare är i bruk och att e-post till denna adress inte behandlas utan hänvisades att ringa ett kundbetjäningsnummer. Egenartad kretsgång.
Den 17 november ringde jag på nytt och tryckte på knappen för svenskspråkig betjäning. Efter att väntat mellan kl. 14.12–14.32 avbröt jag samtalet. Kl. 14.35 ringde jag på nytt kundbetjäningsnumret och tryckte på knappen för finskspråkig betjäning. Kl. 14.55 avbröt jag samtalet. Kundbetjäningen ter sig som en fars.
Vattenfalls telefonsvarare meddelade hela tiden att de har rusning och snart svarar. Om rusningen är så stor att man inte förmår sköta kundbetjäningen bör företaget ut­öka sin personal. Man får intrycket att Vattenfall helt negligerar sina kunder.
Samtalen är avgiftsbelagda. Många samfund har en returringningsfunktion. Kanske de långa väntetiderna till kundbetjäningen är något som Konsumentverket kunde granska.
Nils Wallenius, Kyrkslätt

ANDRA LÄSER