Varför stupade Guggenheim?

Björnbergs insinuation är en skymf mot alla äldre människor.

06.12.2016 05:50
Guggenheimprojektet är avslutat, tillsvidare? Varför gick det så illa. Svaret ger oss Maria Björnberg (HBL 30.11). Det är vi ”äldre” helsingforsare som med vår livsvisdom och erfarenhet vet när någon försöker ”bondfånga” oss på det grövsta. Därför motsatte vi oss. Men Björnbergs insinuation att vi skulle ha ”förlorat perspektivet på framtiden och förståelsen för kommande generationers behov av konst och kultur” är en skymf mot alla äldre människor. Främst menar hon kanske Jörn Donner samt mig själv (75 år). Tillvitelsen visar hur lätt den med de ”äldres ”röster invalda förtroendepersonen förblindas av högmod och förbyts i en maktfullkomlig fullmäktigledamot. Politikerna skall inte höra på ”folkets” klagande röst utan framsynt driva sina egna framtidsprojekt, kosta vad de vill menar hon.
Guggenheim stupade för att amerikanerna inte insåg att deras försäljningsteknik inte går här. Jag har själv en gång i tiden mött den hårda övertalningen och det ojusta köpslåendet i samband med en stor laboratorieanskaffning. Donner kan sina amerikaners trick bättre än någon. Guggenheim insåg inte att Finland inte okritiskt beundrar allt som är stort, glänsande och amerikanskt. Man valde att pressa sig in på hela Finlands symbolfyllda paradplats för att med amerikansk glamour undanskymma ryskt sobert 1800-tal. Detta väckte patriotiska känslor till liv även hos de ”yngre”.
Guggenheim kan fortfarande bra komma till Helsingfors och liva vårt ”torftiga kulturklimat”. Placeringen kunde vara Ärtholmens varvsområde. Alternativt kunde man slänga mera sten i havet vid Busholmen och få museet nära de presumtiva besökarna från lyxkryssarna. Där finns ju även stans nya lyxhotellskrapa. Museet skulle lysa som en fyrbåk över farlederna både västerut och österut. De amerikanska turisterna skulle känna sig hemma. Nu ser Västra hamnen ut som en bakgård. Byggkostnaderna skulle privat kapital och Guggenheim stå för. Business är business. Staden deltog veterligen inte i hotellet.
Med detta perspektiv på en ny framtid för Guggenheim överlämnar jag åt Helsingfors och Guggenheim att återta det förtroende för ärlighet i business och beslutsfattningen som gått förlorad.

Peter Elg

filosofie licentiat, Vanda

ANDRA LÄSER