Medborgarinitiativet om fyrverkeriförbud tände inte i riksdagen – förslaget har legat i ekonomiutskottet i över ett år

– Fyrverkeriinitiativet har inte haft en snöbolls chans i helvetet att komma upp till behandling, säger ekonomiutskottets ordförande Juhana Vartiainen om medborgarinitiativet om ett förbud mot privatpersoners användning av fyrverkeripjäser.

Åtminstone tills vidare får privatpersoner skjuta nyårsraketer i Finland. Medborgarinitiativet om ett fyrverkeriförbud har inte framskridit i riksdagen.
Mikael Piippo/SPT
30.12.2020 16:03 UPPDATERAD 30.12.2020 16:15
Det medborgarinitiativ om ett förbud mot privatpersoners användning av fyrverkeripjäser som lämnades in till riksdagen i november 2019 har fastnat i riksdagens ekonomiutskott. Riksdagen behandlade medborgarinitiativet samma månad som det lämnades in och remitterade det till ekonomiutskottet.
Medborgarinitiativet nådde ekonomiutskottet den 29 november 2019. Utskottet behandlade medborgarinitiativet vid sitt möte den 12 februari 2020, men enligt mötesprotokollet bestod behandlingen endast av en diskussion om fortsatt behandling av ärendet.
Sedan dess har inget hänt. Ekonomiutskottets ordförande Juhana Vartiainen (Saml) säger att utskottet haft annat för sig.
–  Vi har haft utomordentligt mycket att göra i ekonomiutskottet i år, delvis på grund av coronapandemin. Vi skulle i och för sig ha haft händerna fulla också utan pandemin. Fyrverkeriinitiativet har inte haft en snöbolls chans i helvetet att komma upp till behandling. Det låter kanske burdust att säga så, men så är det tyvärr.

Regeringens propositioner viktigare

Enligt riksdagens handbok för utskottsarbete ska utskotten prioritera regeringspropositioner och statsrådets skrivelser om ärenden som gäller Europeiska unionen. Medborgarinitiativ ligger långt ner i prioritetsordningen. Utskotten är inte bundna till handbokens prioritetsordning utan kan också välja att behandla inkomna ärenden i annan ordning.
–  Det är endast i undantagsfall som man hinner behandla medborgarinitiativ, tyvärr. Min magkänsla är att det vanligaste utfallet är att de förfaller, säger Vartiainen.
Om riksdagen inte hinner behandla ett medborgarinitiativ innan slutet av valperioden förfaller medborgarinitiativet. Nästa riksdagsval står på tur våren 2023.
Undertecknarna av medborgarinitiativet om ett förbud mot att privatpersoner använder fyrverkeripjäser vill att endast professionella pyrotekniker ska få hantera raketer och fyrverkerier. Medborgarinitiativet fick 65 491 underskrifter.

ANDRA LÄSER