Inte utan mina barn

Kati Grönholms program om Christian Hindersson i Pargas är starkt kritiskt till hur myndigheterna behandlar papporna vid beslut om umgängesrätt med barnen efter skilsmässa.

En pappas kamp. Christian Hindersson arbetar som lärare och har här gjort en teckning av sig och sina barn.

Dok: Pappa har inte en chans sänds i Yle Fem fredag kl. 19.55, repris lördag kl. 15.55.

Pappa har inte en chans. Det är titeln på Kati Grönholms program om mannens ställning i vårdnadstvister vid skilsmässa. I allmänhet är det kvinnor som drabbas av ojämställdheten i vårt samhälle, men när det gäller vårdnaden om barnen anses papporna ofta vara den svagare parten. Enligt de medverkande i programmet är papporna till och med chanslösa.
Det här är ett program helt gjort ur pappaperspektiv, via sin huvudperson Christian Hindersson som upplever att han för en ojämn kamp mot socialväsendet i sin hemstad Pargas. I Finland kan barn bara bo officiellt på ett ställe, och vanligast är att de bor hos sin mamma, och besöker sin pappa vartannat veckoslut. Den här umgängesmodellen vill Christian Hindersson inte gå med på. Han kräver att barnen bor lika mycket hos honom som sin mamma. Han vill inte enbart vara en helgpappa som barnen hittar på roliga saker med, utan också dela vardagen med sina barn. Han motiverar detta med att det är bäst för barnen som också har rätt till sin pappa; bandet mellan honom och barnen blir inte lika starkt om de bara ses på helger.
Ett stöd i kampen har Hindersson i Kari Karanko, som i tjugo års tid gett män juridisk rådgivning vid skilsmässor. Det är också Karankos uppfattning att myndigheterna i Finland gynnar mammorna.
Programmet följer Hindersson genom skilsmässoprocessens kaos, pappersexercisen med myndigheterna, ekonomiska problem med betalningar som avkrävs honom, och hans försök att skapa sig ett nytt hem för sig själv och sina barn.
Det som talar mot Hindersson är inte bara hans kön, utan också de beskyllningar som riktas mot honom om att han varit våldsam mot sina barn, något som han själv bestämt förnekar. Den andra parten i konflikten, eller någon representant för myndigheterna, kommer inte till tals i programmet, men så är syftet också att lyfta fram pappaperspektivet i vårdnadstvister. Utan att avslöja för mycket tillkommer information på slutet som gör denna vinkel okej.

ANDRA LÄSER