Vi behöver bildning – men hurdan?

Några gemensamma nämnare bör förmodligen till exempel vi finländare ha i vår bildning, så att vi bättre kunde förstå varann, skriver Bo Pettersson i sin recension av bildningsantologin Människans allsidiga utveckling.

Filosofen Jonas Ahlskog har varit redaktör för boken Människans allsidiga utveckling och leder Svenska folkskolans vänners projekt Bildningskraft.
Den nordiska bildningsdiskussionen kommer till Finland med en angelägen essäsamling om hur bildning är väsentlig för både individ och samhälle.
ANDRA LÄSER