Vi behöver bildning – men hurdan?

Några gemensamma nämnare bör förmodligen till exempel vi finländare ha i vår bildning, så att vi bättre kunde förstå varann, skriver Bo Pettersson i sin recension av bildningsantologin Människans allsidiga utveckling.

Filosofen Jonas Ahlskog har varit redaktör för boken Människans allsidiga utveckling och leder Svenska folkskolans vänners projekt Bildningskraft.
Bo Pettersson
20.11.2021 06:09 UPPDATERAD 22.11.2021 09:49
Den nordiska bildningsdiskussionen kommer till Finland med en angelägen essäsamling om hur bildning är väsentlig för både individ och samhälle.

ANDRA LÄSER