Vi behöver bildning – men hurdan?

Några gemensamma nämnare bör förmodligen till exempel vi finländare ha i vår bildning, så att vi bättre kunde förstå varann, skriver Bo Pettersson i sin recension av bildningsantologin Människans allsidiga utveckling.

Filosofen Jonas Ahlskog har varit redaktör för boken Människans allsidiga utveckling och leder Svenska folkskolans vänners projekt Bildningskraft.
20.11.2021 06:09 UPPDATERAD 22.11.2021 09:49

KULTURFORSKNING

Människans allsidiga utveckling. Essäer om bildningens betydelse i tjugoförsta århundradet – en del av SFV-projektet Bildningskraft
Red. Jonas Ahlskog
Svenska folkskolans vänner 2021
Den nordiska bildningsdiskussionen kommer till Finland med en angelägen essäsamling om hur bildning är väsentlig för både individ och samhälle.
I en artikelserie i HBL har Åbo Akademi-docenten i filosofi Jonas Ahlskog nyligen presenterat vissa resultat av forskningsprojektet Bildningskraft. Han leder det av Svenska folkskolans vänner finansierade projektet som vill föra in den nordiska bildningsdiskussionen i Finland och framför allt Svenskfinland.

ANDRA LÄSER