Intervju | Ryssland försöker lappa krympt spionkår med sovande agenter – så här reagerar Skyddspolisen

EU- och Natoländer har som en följd av Rysslands invasion i Ukraina sparkat ut hundratals ryska underrättelseagenter som verkat under diplomatisk täckmantel. Det bäddar för fler ryska spioner utan diplomatstatus: infiltratörer, agenter och illegalister. Skyddspolisen i Finland är nu i färd med att anpassa sitt kontraspionage till den förändrade spelplanen.

Skyddspolisen anpassar sin verksamhet för att hålla dem som bedriver underrättelseverksamhet för Rysslands räkning under uppsikt, säger Skypochefen Antti Pelttari. 
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
25.02.2023 05:01 UPPDATERAD 25.02.2023 14:45
Som en följd av Rysslands invasion i Ukraina har västliga länders underrättelsetjänster lagt manken till för att strypa åt ryska spionnätverk.
Första fasen var i fjol våras då många länder sparkade ut åtskilliga ryska underrättelseofficerare som verkade under diplomatisk täckmantel och därmed var oantastliga på straffrättslig väg. Under fjolåret utvisades över 400 misstänkta underrättelseofficerare från Europa, vilket är den största siffran åtminstone sedan kalla kriget. I fjol våras förklarade Finland två ryska diplomater persona non grata och förlängde inte visumet för en anställd vid den ryska ambassaden.
Operationen mot de ryska spionerna har enligt branschfolk tagit Ryssland på säng och gjort det svårare för landet att genomföra påverkanskampanjer i Europa, hålla kontakt med uppgiftslämnare eller skaffa fram information som Kreml är ute efter.

ANDRA LÄSER