Mannen med maskinpistolen?

Vår president får inte ha en grav politisk belastning.

Henrik Lax lyfter (HBL 17.5) fram Nils Torvalds förtjänstfulla arbete i EU-parlamentet. Han har säker gjort ett bra jobb där. HBL avbildar honom som ”mannen med EU-flaggan”, dock i något ovårdad framtoning. På Gitta Dahlbergs undran över SFP-logons framtoning med Torvalds som kandidat ser jag det röda som en blodröd solnedgång för partiet med ett nattsvart dåligt rösttal som följd. Björn Wahlroos revolutionerade Nordeas kundservice och sopade ut mig som helt vanlig kund ur banken. Sand på det polerade golvet stör storfinansen.
Finland skall hålla presidentval. Presidenten skall enligt den nya lagen inte befatta sig med EU-politiken, men nog med den internationella globala säkerhetspolitiken. Det är Finlands flagga, inte EU:s, som presidenten då skall hålla högt. Vår president får inte ha en grav politisk belastning. Hen skall vara allas man eller kvinna. Presidenten är partilös. Hens personliga integritet och egenskaper skall vara oantastliga. Hen är Finland i världens ögon. Hen skall kunna väga ord och handling på guldvåg och ha mod att säga ifrån. Hen skall kunna Finlands och våra grannars historia utan rödfärgade glasögon och se sammanhangen i dagens läge. Det är sådana kriterier jag beaktar vid presidentval. Jag röstar inte på ett parti.
För mig får Torvalds gärna i framtiden bli SFP:s ordförande. SFP står för 5 procent av rösterna. Kanske ”mannen med flaggan” då utbyts mot ”mannen med maskinpistolen” enligt bilden i HBL (17.5). Den symboliska likheten är slående om ock med olika syftning.

Peter Elg

filosofie licentiat, Vanda

ANDRA LÄSER