Svensk höger tumlar kring invandringen som barn i bollhavet

Sveriges opposition ligger nu 27 mandat efter regeringsblocket i opinionen. Nu tävlar högern med Sverigedemokraterna i grenen tuff invandringspolitik.

AnalysJan-Erik Andelin
11.09.2019 06:05
Skåningen Tobias Billström, 45, är en av de tyngre doldisarna i Sveriges riksdag. Han dyker upp inför kamerorna som en piggt lillgammal gymnasiepolitiker, men är femte resans riksdagsledamot för Moderaterna, och filosofie magister på brittiska koloniers historia.

ANDRA LÄSER