Yrkesutbildningarna lider av stor resursbrist enligt lärarna

Sjuttio procent av lärarna inom yrkesutbildningen anser att resurserna för att handleda och bedöma studerande är otillräckliga, visar en enkät av lärarfacket OAJ.

– Som en följd av nedskärningarna har över tusen lärare inom yrkesutbildningen slutat, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
Lärarfacket OAJ har frågat lärare inom yrkesutbildningen om hur reformen av yrkesutbildningen påverkat undervisningen. Syftet med reformen som trädde i kraft 2018 var bland annat att främja ett livslångt lärande på arbetsplatsen. Enkäten publiceras i sin helhet på tisdag, men enligt preliminära uppgifter ser lärarna många problem inom yrkesutbildningen.
Av de lärare som svarade på enkäten anser sex av tio att det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen. Arbetsuppgifterna upplevs inte heller som intressanta. Upp till 70 procent anser att det inte finns tillräckligt med resurser för att handleda och bedöma studerandena.

"Över tusen lärare har slutat"

Majoriteten av lärarna har inte heller möjlighet att på plats handleda studerandena. Lärarna anser att det inte heller finns tillräckligt med resurser för att diskutera med arbetsplatshandledarna.
– Som en följd av nedskärningarna har över tusen lärare inom yrkesutbildningen slutat. Resultaten i enkäten visar att det här fått följder. Tidigare använde lärarna ofta en timme per studerande för att handleda dem i arbetsbaserad utbildning, nu har tiden krympt till 40 minuter. För att samarbetet med arbetsplatserna ska fungera behövs absolut fler lärare. De behöver också mer tid för att främja inlärningen på arbetsplatserna, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
Dyrt att inte satsa
Luukkainen yrkar också på tilläggsresurser för yrkeshögskolorna. Utbildningen som sker på arbetsplatserna ser han som ett ypperligt sätt att föra samman yrkesutbildningen och företag, men han påpekar att det kräver tilläggsresurser.
Han påminner om att 60 000 finländare i åldern 15–29 varken jobbar eller studerar.
– Att satsa på utbildning blir också på ganska kort sikt betydligt förmånligare jämfört med att vi förlorar ett gäng som motsvarar en hel åldersgrupp.
Enkäten som besvarades av över 1400 personer gjordes i februari.

ANDRA LÄSER