Kärnkraften klyver Europas psyke

Äntligen! utropar någon då Olkiluoto 3 ser ut att nå målrakan. Få frågor framkallar ett liknande hatkärleksförhållande som kärnkraft. Är den grön, röd eller gul? Den politiska kedjereaktionen trappas återigen upp, och lägger krokben för koherent klimatarbete.

Finland blir först i världen med att begrava kärnavfall, Sverige följer.
Jean Monnet, EU:s de facto-gudfader, tippade att "den fredliga atomen" skulle utgöra den "spjutspets" som driver integrationsprocessen i Europa. Det blev tvärtom: atomfrågan skapar sega slitningar.

ANDRA LÄSER