Henrika Franck: Det finns problem med att betrakta studenter som kunder

KolumnHenrika Franck
01.09.2022 21:22
Allt oftare hör man att studenter i högre utbildning ska betraktas som kunder. Idén är att det är en konkurrensutsatt marknad, en tävling om att locka till sig och tillfredsställa studenter, genom utbildningsprogram som studenterna uppfattar som en viktig investering, studieplaner som utformas med en tydlig inriktning, och kvalitetssystem som är centrerade kring kundtillfredsställelse. Allt detta låter ju gott och bra. Men det finns problem med att betrakta studenter som kunder.

ANDRA LÄSER