Ledare: Enhällighetskrav black om EU-foten

Finland hör till de EU-länder som vill att beslutsfattandet i EU ändras i riktning mot mer majoritetsbeslut och mindre krav på enhällighet i utrikespolitiken. Det är rätt väg, men den är gropig och krokig.

LedareTommy Westerlundtommy.westerlund@ksfmedia.fi
21.05.2023 10:30
Tysklands förbundskansler Olaf Scholz tog nyligen igen upp frågan om hur EU:s beslutsfattande kunde göras smidigare och effektivare. I ett tal inför Europaparlamentet – på Europadagen – konstaterade Scholz att EU borde frångå vissa krav på enhällighet för att i stället gå in för majoritetsbeslut.
Under årens lopp har majoritetsbeslut tagits i bruk inom allt flera EU-områden, men enhällighet krävs fortfarande bland annat beträffande utrikes-och säkerhetspolitiska frågor, nya medlemsländer, EU:s finanser, och harmonisering av vissa skatter.
Förslag om att använda majoritetsbeslut även inom utrikes- och säkerhetspolitiken har kastats fram okså tidigare. Redan för fem år sedan kom till exempel den då avgående EU-komissionens ordförande Jean-Claude Juncker med ett dylikt förslag.

ANDRA LÄSER