Oförglömliga stunder med amerikanska soldater i Dragsvik: Thanksgiving, obemannade ytfarkoster och hörlurar i bastun

Efter att ha verkat ihop med 130 amerikanska marinsoldater under hösten är Nylands brigad många erfarenheter rikare. Beväringarna lade märke till att amerikanska jämnåriga soldater visste att de kan räkna med flygunderstöd blixtsnabbt medan finländarna gjorde som de lärt sig: tog skydd och kröp från gran till tall.

Underofficerseleverna Tom Chydenius och Oliver Stennabba säger att det har varit lärorikt och intressant att tjänstgöra samtidigt som brigaden har haft besök av 130 amerikanska marinsoldater.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
03.12.2022 05:01 UPPDATERAD 03.12.2022 07:59
Frenetisk aktivitet pågår i Syndalen på Hangö udd och i Harparskog väster om Ekenäs under slutet av marinens stormanöver Freezing Winds 22. Av den totala övningsstyrkan på cirka 5 000 personer kommer 1 000 från Nylands brigad. Brigaden har förstärkning av 130 långväga gäster – amerikanska marininfanterister – och 50 finländska reservister, medan resten utgörs av brigadens beväringar och personal.
Underofficerseleverna Tom Chydenius från Helsingfors och Oliver Stennabba från Jakobstad har precis som resten av övningsdeltagarna haft händerna fulla de senaste dagarna. Deras tjänstgöring vid brigaden har sammanfallit med det för finländska förhållanden unika amerikanska besöket där en avdelning amerikanska marinsoldater har bott och verkat tillsammans med brigaden i snart tre månader.
Både Chydenius och Stennabba har bara gott att säga om amerikanerna.

ANDRA LÄSER