EU-parlamentarikernas debatt om skogspolitiken hettade till: "Fundamentalistisk jargong"

Flera finländska Europaparlamentariker anser att miljöfrågorna kör över andra viktiga frågor.

Europaparlamentariker befarar ekonomiska förluster för skogsägarna om EU genomför sin skogsstrategi.

EU har slagit fast målet att minska utsläppen med 55 procent före år 2030. Ett omfattande lagpaket, kallat Fit for 55, ska nu behandlas i Europaparlamentet.

ANDRA LÄSER