Sveriges försvarsminister: ”Ingen förväntar sig tillbakadragen ansökan”

Sveriges försvarsminister Pål Jonson säger att ingen förväntar sig att Finland ska dra tillbaka sin Natoansökan.

Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) i München.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
19.02.2023 15:10
De senaste dagarna har det kommit allt fler signaler på att Finlands och Sveriges gemensamma Natoprocess kan brytas. 
Under den pågående säkerhetskonferensen i München sade bland annat president Sauli Niinistö att processen nu ligger i Turkiets händer. Han underströk att Finland inte vill gå före med i Nato, men att läget är sådant att Turkiet skulle kunna göra precis det, alltså godkänna bara Finlands ansökan.
– Det gör situationen svår för oss. Våra händer är bundna. Vi kan ju inte dra tillbaka vår ansökan, sade Niinistö på lördagen.
Försvarsminister Pål Jonson (M) vill inte tolka de finländska signalerna om att eventuellt gå med i Nato före Sverige som otålighet. Han ser det som ett resultat av att Turkiet pekat på att man har större invändningar mot den svenska än mot den finländska ansökan.
Försvarsminister Pål Jonson säger att ingen förväntar sig att Finland ska dra tillbaka sin ansökan.
– Det här visar naturligtvis ytterst på att det är nationella beslut i både Ankara och Budapest som kommer avgöra formerna för om Sverige och Finland kan fortsätta gå tillsammans, eller om de vill dela upp oss, säger han.
– Men jag tolkar inte Finland som att de har någon annan vilja än att Sverige och Finland ska fortsätta göra detta hand i hand och bli medlemmar samtidigt.

Inga samtal med Haavisto

På lördagen rapporterade även många medier att utrikesminister Pekka Haavisto fått veta att Turkiet anser att Finland uppfyller de krav som ställdes i trepartsöverenskommelsen i Madrid. Jonson säger till nyhetsbyrån TT att han inte fört några direkta samtal med Haavisto.
– Jag konstaterar också att man kan få olika besked från Ankara. Det återstår att se.
Enligt Jonson finns det en stark vilja bland de övriga 28 medlemsländerna, som redan ratificerat Finlands och Sveriges Natoansökningar, att länderna ska fortsätta processen tillsammans och bli medlemmar så fort som möjligt.

Ligger förhandlingarna med Turkiet fortfarande på is?

– Jag har inga nya besked kopplat till det, utan vi har nu haft fokus på tjänstemannanivå. Det stora fokuset just nu gäller att stödja Turkiet med anledning av den fruktansvärda jordbävningen och den förödelse som den har orsakat, svarar Pål Jonson.

ANDRA LÄSER