Könsneutral värnplikt inte eftersträvansvärd

En kvinna har samma möjlighet att försvara landet vid fronten, men det här bör förbli frivilligt.

29.10.2020 19:04
I sin I dag-kolumn (HBL Debatt 25.10) kritiserar Juho Pylvänäinen den allmänna värnplikten, eftersom den enligt hans mening strider mot "jämställdheten". Pylvänäinen menar att det första steget är uppbåd för kvinnor, men att det inte kan stanna där.
För det första bör det påpekas att värnplikten är möjlig för alla kvinnor som önskar tjänstgöra. Detta tycks trots allt inte räcka för Pylvänäinens jämställdhetsideal, eftersom jämställdhet enligt honom verkar innebära att män och kvinnor måste bli lika. Att tvinga alla kvinnor till uppbåd i "jämställdhetens” namn är enligt mig en snedvridning av jämställdhetens innebörd.
För det andra blir den här debatten inte verklig förrän vi beaktar militärtjänstgöringens ultimata syfte, nämligen att man kan bli tvungen att delta i en beväpnad konflikt. Vilken man, far eller bror, tycker det är ojämlikt att åka till fronten när frun, systern eller dottern stannar hemma? Kalla mig traditionell, men jag anser att mannen har det primära ansvaret att skydda både familj och land vid fronten om de fruktansvärda omständigheterna skulle kräva det.
Det här gör man inte för att förstärka "förtryckande könsnormer", utan för att det är så en hedervärd man agerar då hans familj och land hotas. En kvinna har samma möjlighet att försvara landet vid fronten, men det här bör förbli frivilligt.
Det att kvinnor och män under vissa omständigheter har olika ansvarsområden betyder inte att könen inte skulle vara jämställda. Jämställdhet innebär att man lägger lika värde på mäns och kvinnors olika insatser i samhället.

Max Fogdell,

Helsingfors

Svar Max Fogdell och Svante Sandström hänvisar till mannens ansvar, hedervärdiga män, födande kvinnor och det att det finns kvinnor som hellre skulle stanna hemma och sköta hemmet. Jag känner väldig många män som hellre skulle stanna hemma och sköta hemmet, men de är tvungna att göra militärtjänstgöring, civiltjänstgöring eller bli totalvägrare och få fängelsestraff.
Båda insändarna verkar basera sig på gammalmodiga könsroller och könsnormer. Försvarsmakten har olika slags utbildningar och att hänvisa till männens fysik visar att dessa kommentarer också är baserade på en gammalmodig syn på krig och beväpnade kriser för övrigt. Att kalla kvinnor för godbitar inför fiendens frammarsch låter enligt mig ganska förnedrande för kvinnor.
Försvarsmaktens intresse är att få motiverade och kompetenta människor för olika uppgifter. Med en jämställd militärtjänstgöring skulle detta vara möjligt att uppnå. Jämställdhet betyder här dock inte att precis alla skulle tvingas genomgå militärutbildning. Försvarsmakten behöver inte flera beväringar eller reservister, utan utbildade soldater oberoende av genus.

Juho Pylvänäinen,

I dag-kolumnist

ANDRA LÄSER