”Nu ser vi följderna av tingsrättsreformen” – Henriksson vill utreda raset i rättegångar på svenska

Öppna tingsrättskanslierna i Borgå och Raseborg på nytt. Det föreslår justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Hon vill att frågan ska tas upp i regeringsförhandlingarna om inte situationen har förbättrats. Enligt henne garanteras inte de svenskspråkigas rättsvård tillräckligt bra i dag.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger situationen vad gäller svensk service har försämrats i synnerhet inom tingsrätterna i östra och västra Nyland.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
02.02.2023 13:03 UPPDATERAD 02.02.2023 13:04
År 2019 slogs tingsrätter ihop så att det inte längre finns en enda tingsrätt med svenska som majoritetsspråk på fastlandet. I Nyland slogs tingsrätterna i Borgå och Raseborg ihop med de större Östra Nylands tingsrätt och Västra Nylands tingsrätt.
Som HBL har berättat visar en rapport, som nyligen publicerades, att antalet ärenden som sköts på svenska har minskat, att svenskspråkig personal har slutat och att det har varit svårt att rekrytera ny. Även advokaten Jussi Sarvikivi har för HBL berättat om problem som svenskspråkiga stöter på.
Inför reformen var Svenska folkpartiet kritiskt till den. Då var partiet i opposition. Nu innehar SFP med Anna-Maja Henriksson justitieministerposten.

ANDRA LÄSER