Teaterhögskolan orolig över att VNF:s teaterlinje lagts ner

Teaterhögskolan oroar sig över att teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola – en förberedande utbildning för skådespelare – lagts ner. – Jag är rädd att vi tappar spännande förmågor och tänkare som nu kanske väljer någon annan bana, säger Tom Rejström vid Teaterhögskolan.

Tom Rejström är bedrövad över att Västra Nylands folkhögskola lägger ned teaterlinjen. – Jag tänker på fantastiska skådespelare som antagligen inte hade funnits på vårt fält utan den här första porten.
Tove Djupsjöbackatove.djupsjobacka@hbl.fi
23.01.2023 17:56
”Bevara dans- och teaterlinjen vid VNF”, vädjar representanter för Teaterhögskolan i en insändare i HBL 12.1, medan högskolans tidigare professor Dick Idman i en uppföljande insändare 16.1 kallar nedläggningsbeslutet ”synnerligen oansvarigt”.
Under flera decennier har Västra Nylands folkhögskolas ettåriga linjer i teater och dans utgjort en möjlighet till fördjupning i scenkonst. Rektor Henrik Grönroos berättar att man som mest haft ett femtontal studerande vid teaterlinjen och till och med trettio på danslinjen, men att antalet sökande under de senaste tio åren sjunkit stadigt.
– En folkhögskollinje här borde ha tolv studerande för att ekonomin ska vara på trygg grund. Ändå startade vi för fem år sedan teaterlinjen med 7–8 personer.

ANDRA LÄSER