Över 300 000 arbetslösa arbetssökande i juni – märkbar minskning jämfört med i fjol

Antalet permitterade har under det senaste året minskat med över 90 000 i Finland. Samtidigt har också allt fler arbetslösa fått jobb, visar nya uppgifter från Arbets- och näringsministeriet.

Under det senaste året har antalet sysselsatta i Finland ökat.
27.07.2021 09:15
I slutet av juni fanns sammanlagt 316 200 arbetslösa som sökte jobb i Finland. Det är totalt 100 700 färre än vid utgången av juni 2020, men 62 000 fler än för två år sedan.
Uppgifterna framgår av Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.
Också antalet permitterade har minskat märkbart sedan juni 2020. Vid månadens slut i år var antalet permitterade i Finland 47 200, medan motsvarande siffra i fjol var 137 600.
Däremot har det skett en ökning av antalet långtidsarbetslösa, alltså personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Deras antal uppgick till 112 400 i slutet av juni, vilket var 37 300 fler än för ett år sedan.

Ökad sysselsättningsgrad

Förändringarna på arbetsmarknaden avspeglar sig direkt i landets sysselsättningsgrad.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 121 200 fler sysselsatta än ett år tidigare, vilket ledde till att sysselsättningsgraden var 75,8 procent i landet. Det är en ökning på 2,9 procentenheter jämfört med juni i fjol.
Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 220 200, en ökning på 6 600 personer jämfört med slutet av juni 2020. Arbetslöshetsgraden var 7,6 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.
Orsaken till skillnaderna i Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets uppgifter är att ministeriet hämtar sina uppgifter från näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

ANDRA LÄSER