Fennovoima del av rysk strategi

Fortums medverkan i Fennovoimas kärnkraftsprojekt verkar allt igenom vara politiskt och strategiskt. Det är en del av statlig helhetslösning, hävdar forskare i en färsk rapport. Energi står ofta på agendan när finska och ryska politiker möts.

Presidenterna Sauli Niinistö och Vladimir Putin berörde energisamarbetet länderna emellan då de träffades i Moskva i tisdags.
Presidenterna Vladimir Putin och Sauli Niinistö berörde även energisamarbetet länderna emellan då de träffades i Moskva i tisdags. Putin noterade energibolaget Fortums stora investeringar i Ural och Rosatoms bygge av Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki som exempel på goda ekonomiska relationer länderna emellan.
Rysslands ekonomiska ideologi bygger i allt högre grad på landets säkerhetspolitiska intressen och i allt mindre grad på att modernisera ekonomin eller på frihandel.
Det hävdar forskarna Toivo Martikainen och Antto Vihma på Utrikespolitiska institutet. Martikainen och Vihma publicerade i början av mars rapporten "Att splittra EU med hjälp av energi?". Vid sidan av Fennovoima och Rosatom ser de naturgasledningen Nordstream 2 som ett typiskt exempel på det de kallar ett geoekonomiskt förhållningssätt från ryskt håll.
– Ryssland använder sina energiresurser till att öka sitt inflytande i närområdet och också i förhållande till EU, säger Antto Vihma, äldre forskar på institutet.
Enligt Vihma använder man sig i geoekonomin av ekonomiska medel för att nå mer övergripande utrikespolitiska mål. Det är inte bara Ryssland som gör så, också Finland är inne på samma linje, menar han.
– Att Fortum mycket motvilligt gick in i Fennovoimas kärnkraftsprojekt var en del av en statlig helhetslösning, inte en kommersiell investering på marknadsekonomiska villkor, säger han.

Nordstream splittrar

Både finländska och ryska energianalytiker hävdar att kärnkraftverksbygget i Pyhäjoki knappast är lönsamt och ifrågasätter också om elproduktionen vid kraftverket någonsin blir lönsam. Rosatom som bygger kraftverket nyckelfärdigt är helägt av ryska staten.
– Det finns många skäl för Rosatom att bygga kraftverket. Det har ett referensvärde i väst, men det är inte överdrivet stort och det är knappast huvudskälet. Det ligger i Rysslands intresse att på ekonomisk väg öka sitt relativa inflytande i Finland och därför handlar Fennovoima mindre om energi än om att upprätthålla goda handelsförbindelser mellan Finland och Ryssland i ett läge där spänningarna mellan Ryssland och EU ökar, säger Vihma.
EU har visat enad front i sina sanktioner mot Ryssland, men blir naturgasledningen Nordstream 2 mellan Ryssland och Tyskland verklighet kommer det sannolikt att slå en kil mellan EU-länderna, konstaterar rapportens andra skribent forskningskoordinator Toivo Martikainen.
Inom EU är länderna oeniga om behovet av en andra gasledning, liksom om hur mycket unionen kan och ska öka sitt beroende av rysk energi. En av ledningens främsta förespråkare är Tyskland, där Nordstreams första ledning redan tar i land.
Martikainen konstaterar att redan genom att diskussionen om en eventuell andra gasledning orsakar oenighet så får Ryssland EU att verka svagt och splittrat. Dessutom har ryska Gazprom fått en hel rad västerländska energibolag med sig i det bolag som planerar att bygga Nordstream 2. Gazprom äger hälften av det nya bolaget, de andra energibolagen den andra hälften.

Främjar ryska intressen

– Det är klart att de enskilda bolagen strävar efter vinst i projektet. Men samtidigt kommer de, troligen utan att vilja det, att främja Rysslands strategiska målsättningar genom att hjälpa till att bygga en ledning som minskar behovet av att transportera gas genom Ukraina, säger Martikainen.
Den första gasledningen mellan Ryssland och Tyskland består av två parallella rör och den utnyttjas just nu inte till sin fulla kapacitet. Inte heller väntas efterfrågan på naturgas inom EU växa speciellt mycket på kort sikt.
Oljan är den viktigaste av Rysslands energiråvaror, men världsmarknadspriset på olja kan ett enskilt land inte påverka, därför söker Ryssland andra möjligheter att påverka via energin, konstaterar Martikainen och Vihma i sin rapport.
– Det är klart att det är viktigt med ekonomisk lönsamhet i energiproduktionen, men energin är så viktig att länder som producerar energiråvaror kan främja inte bara ekonomiska, utan också strategiska målsättningar genom sin produktion. Det är Ryssland ett typiskt exempel på, säger Martikainen.

ANDRA LÄSER