”Lars Noréns Solitaire på Svenska Teatern är en tät men absurd teaterupplevelse”

Den nordiska samproduktionen av Lars Noréns Solitaire på Svenska Teatern är en tung enaktare som pekar på människans inneboende själviskhet och mänsklighetens självförvållade problem.

Tio personer i en tät klunga på scenen. Lars Noréns Solitaire framfördes i en nordisk samproduktion på Svenska Teaterns stora scen.
Barbro Enckell-Grimm
16.09.2022 11:09 UPPDATERAD 16.09.2022 16:59
Att se en av Lars Noréns (1944–2021) sista pjäser Solitaire är att ta ett och ett halvt steg tillbaka i dramatikens historia. Norén förde i tiden teatern tillbaka till familjen och relationerna, det som händer mellan människor. I Solitaire finns relationsgreppet kvar, men liksom utsuddat på det sätt saker har en tendens att göra med stigande ålder. I dödens väntrum har vi inte tillgång till telefon.

ANDRA LÄSER