Ledare: Strömlinjeformning hotar köra över svenskan i Kyrkslätt

Skolan är Svenskfinlands viktigaste institution. I Kyrkslätt, gammal svenskbygd med en betydande svensk minoritet än i dag, måste beslutsfattarna inse betydelsen av det svenska och inte äventyra  den svenska skolan.

Winellska skolan i Kyrkslätt för årskurserna 1-9 är i dag delvis riven. Bilden är tagen före rivningen. Många skolbyggnader i Kyrkslätt har tampats med problem med inomhusluften.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
20.05.2023 10:30 UPPDATERAD 20.05.2023 10:55
Det går inte att överdriva skolans betydelse för oss finlandssvenskar. Skolan är viktig för både språket och kulturen, eftersom den bär båda vidare. Skolan är en samlingsplats och en kontaktyta.
Det är särskilt viktigt i dag när så många familjer är tvåspråkiga. Att tvåspråkiga familjer i regel väljer svensk skola och småbarnspedagogik för sina barn är av stor betydelse för svenskan och tvåspråkigheten i Finland.

I så gott som alla tvåspråkiga kommuner är praxis att den svenska bildningen har antingen en egen nämnd, eller att det finns en gemensam nämnd men en svensk och en finsk sektion. 

ANDRA LÄSER