Stort motstånd mot spårvagnar på Topeliusgatan

13.01.2022 17:15
Satu Roberg och Mimi Wiik skriver (HBL Debatt 23.12) till förmån för att bevara spårvagnslinjen 4. Två kompletterande åsikter följde av Björn Månsson och Tore Bäckström (HBL Debatt 29.12) . Alla åsikter är väl motiverade och belyser projektets problematik från deras egna perspektiv. Enligt den pågående kartläggningen av Bostadsaktiebolaget Topeliusgatan 15, motsätter sig åtta bostadsbolag, det vill säga nästan 1 000 invånare vid gatan, byggandet av spårväg på Topeliusgatan.
Spårväg på Topeliusgatan skulle vara bara en liten del av det enorma stadsboulevardprojekt längs Vichtisvägen som i stort sett bygger på att möjliggöra snabb spårvagn från Gamlas till centrum. För att ”snabbspårvagn” skall överensstämma ens lite med verkligheten måste de snabba spårvagnarna ha egna spår vilket innebär att resten av spårvagnstrafiken på Mannerheimvägen måste röjas bort och flyttas till Topeliusgatan.
Enligt stadsplanerarna är Topeliusgatan den enda möjliga vägen för de gamla spårvagnslinjerna eftersom det inte finns rum på andra gator. Denna information är felaktig och uppenbart avsiktligt förvanskad (HS 17.10). Den alternativa rutten Arkadiagatan-Mechelingatan-Linnankoskigatan-Paciusgatan som BAB Topeliusgatan 15 presenterar är bredare än Topeliusgatan. Mätningarna visar att som smalast är Mechelingatan 26 meter bred vid korsningen med Linnankoskigatan. Denna bredd tillåter upp till två bilfiler i båda riktningarna. Topeliusgatans bredd är mindre än 20 meter till exempel vid korsningen med Hummelgatan.
Det finns redan spårväg i södra delen av Mechelingatan, byggnadsbeståndet på den alternativa sträckan lämpar sig bättre för spårvägstrafik och den når fler invånare och passagerare än på Topeliusgatan. Dessutom kommer den alternativa sträckan inte att hindra utryckningsfordonens förflyttning från söder till sjukhusområdet och kommer inte att ytterligare förvirra trafiken vid korsningen Topeliusgatan-Stockholmsgatan. Människor som passerar till sjukhusområdet är också bättre betjänta med spårvagnslinjerna på Paciusgatan, i stället för Topeliusgatan, eftersom sjukhusbyggnaderna ligger närmare Paciusgatan än Topeliusgatan. Detta är särskilt viktigt när verksamheten vid Tölö olycksstation flyttas över till det nya Brosjukhuset.
Det är obegripligt varför staden nödvändigtvis vill flytta spårvagnarna till den smala Topeliusgatan och inte på något sätt uppmärksammar Mechelingatan.

Erkki Myllylä,

Helsingfors

ANDRA LÄSER