Vattnen är för varma för fisken – Forststyrelsen beviljar inte nya fisketillstånd för lax

Det ovanligt varma vädret för med sig olägenheter på många håll, också för fiskarna. Flera fiskarter mår dåligt i för varmt vatten. Det här har lett till att nya fisketillstånd inte beviljas i åtta vattendrag i landet.

Forststyrelsen säljer inte fisketillstånd till åtta fiskevatten på grund av för höga vattentemperaturer just nu. Speciellt laxar mår dåligt i varma vattendrag och återhämtar sig dåligt om de fångas och släpps fria.
Vattentemperaturen har stigit snabbt i många sjöar och åar i Finland under den senaste veckans värmebölja. Det här drabbar fiskarna hårt, då för varmt vatten kan bli ödesdigert för fiskar som trivs i kalla vattendag, som laxfiskar.
Forststyrelsen, som beviljar fisketillstånd i Finland, har på fredagen den 1 juli stängt försäljningen av fisketillstånd på olika håll i landet på grund av för varma vattentemperaturer. Det här gör man för att skydda de värmekänsliga laxfiskarna. Det går inte att köpa fisketillstånd till Ii-älven, Vikajoki i Rovaniemi, Hossa i Kuusamo samt Langinkoski fiskeområde i Kotka.
Redan tidigare i veckan stängdes försäljningen för Kotala, Kolima-Keitele, Karvionkoski och Keihärinkoski. Samtliga är forsar där fiskare främst är ute efter att fånga laxar.
Forststyrelsen följer noggrant hur vattentemperaturen förändras. 22 grader är en kritisk gräns för flera fiskarter, när vattnet är så varmt blir deras tillvaro obekväm. Laxfiskar återhämtar sig dåligt efter fångst och frisläppning när vattnet är för varmt. Vid laxfiske händer det ofta att fiskaren måste befria sin fångst, exempelvis om fisken är en för liten, eller om det är en harr eller en insjölax, för de är fridlysta.
"Även om försäljningen av fiskelov nu sätts på paus i flera områden finns det fortfarande gott om fiskevatten i Finland där det är möjligt att fånga sådana fiskearter som tål värme bättre, som abborre, gädda och gös", säger specialplanerare Markku Vierelä.
Forststyrelsen kan ändå inte ta tillbaka redan beviljade fisketillstånd, men man uppmuntrar fritidsfiskare som har skaffat tillstånd till de närmaste veckorna att flytta fram lovet. Det är avgiftsfritt att senarelägga ett fiskelov som ännu inte har trätt i kraft. Mer info om fisketillstånden finns på webbsidan Eräluvat.

ANDRA LÄSER