Läsarfråga: Varför blir elen dyrare just nu? Så här svarar experten

Elpriserna stiger i Finland och Europa, men vad beror höjningen på? Och vad kan vi vänta oss av framtiden? Här svarar vi på läsarnas frågor om elkrisen. 

Anna Björkqvistanna.bjorkqvist@hbl.fi
05.10.2022 05:01

Varför är elen dyrare? Är det bara på grund av Ryssland?

Det finns flera orsaker till att elen är dyrare just nu. I korthet handlar det om hur elpriset bestäms, energipolitik, väder och störningar i produktionen.

Elpriset bestäms utifrån elmarknaden

Elen vi använder produceras mer eller mindre effektivt beroende på vilka råvaror och vilken teknik vi använder. Till exempel vattenkraft är en effektiv energikälla som inte heller är dyr. 
Problemet är däremot att det inte finns tillräckligt med vattenkraft för att producera all el. Därför behövs andra energikällor. I praktiken betyder det att den energikälla som är dyrast, men som behövs för att vi ska ha tillräckligt med el, blir avgörande för elpriset.
– Elproducenterna eftersträvar att utnyttja så effektiv produktionsteknologi som möjligt. De kör med full kapacitet för vattenkraft och kärnkraft, men de sista kilowattimmarna som behövs för att möta efterfrågan produceras med den minst effektiva teknologin. Det är det som bestämmer spotmarknadspriset, förklarar Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan.
Ett konkret och aktuellt exempel är naturgas som behövs för att täcka energibehovet, men vars pris stigit rejält den senaste tiden.

Europa påverkas av tysk energipolitik

Europas elkris har sina rötter i Tyskland. Tyskarna har gått in för att avveckla kärnkraften och övergå till andra energikällor, till exempel naturgasen via gasledningar från Ryssland. 
Däremot har Tyskland inte satsat på att bygga terminaler för flytande naturgas (LNG), utan det arbetet har nu kört i gång på allvar till följd av den ryska invasionen.
Men den flytande naturgasen räcker inte till för att täcka Tysklands behov. Därför köper landet också el från den nordiska elmarknaden via Nordpol. Den ökade efterfrågan driver upp priserna i Norden.

Kärnkraft med störningar

Kärnkraften sägs ofta vara en pålitlig och stabil energikälla. Men den senaste tiden har det också funnits utmaningar med den.
Den stora fördröjningen av kärnreaktorn Olkiluoto 3 har också varit en faktor som påverkat eltillgången i Finland. I slutet av september kördes den för full kapacitet för första gången. Olkiluoto kärnkraftverk får en central roll i energiproduktionen i både Finland och Norden, säger Stenbacka.
Europas energimarknad pressas också av att Frankrike, som producerar mycket el genom kärnkraft, utfört underhållsarbeten och tampats med problem vid sina kärnkraftverk. Det har gjort att elproduktionen varit mindre. Målet är ändå att uppnå full effekt i vinter, enligt France24

Sinande vattenkraft på grund av hettan

Den torra och varma sommaren har också pressat priserna. Till exempel Norge som exporterar stora mängder el som producerats med vattenkraft har pinats av att vattenkraften tryter just på grund av torka.
Det här får konsekvenser för den nordiska energimarknaden, eftersom Norge i hög grad påverkar de nordiska energipriserna och den nordiska elbörsen Nordpool. Norska politiker vill också begränsa elexporten, vilket kunde påverka elpriserna ytterligare.

Om de nordiska länderna har en ganska god situation för sin egen del energipolitisk, finns det då inga sätt för oss att koppla oss fria och ha vår egen energipolitik?

– Kortsiktigt kunde det vara en attraktiv lösning, men knappast på lång sikt.
Finland tjänar bäst på att ha en möjligast välfungerande energimarknad där alla europeiska länder bidrar, säger Stenbacka.

Vinner vi också i dag på att vi säljer el till andra länder och därmed får in skatteintäkter?

– Precis.

Kommer elen att bli billigare igen? Hur kommer elpriset att se ut i framtiden?

Det beror främst på hur väl Europa lyckas bygga ut sin elproduktion och hur effektiv den elproduktionen är. 
– Vattenkraften är värdefull eftersom man kan hålla den i reservoarer och justera när man kör vatten genom kraftverket. Men när det gäller alla övriga produktionteknologier har elektricitet en speciell egenskap: Man kan inte lagra den, förklarar Stenbacka.

Varför kan man inte sänka skatten när elpriserna stiger?

Elpriserna stiger eftersom efterfrågan är stor. Att sänka skatten skulle alltså stimulera efterfrågan vilket kunde driva upp elpriset. 
 – Vår utmaning är inte primärt efterfrågan. När det gäller efterfrågan bör vårt mål vara att begränsa, inte stimulera. 
– Man bör i stället bidra till tilläggskapacitet. Vi måste kanalisera stödet till att bidra till de investeringar som expanderar kapaciteten, säger Stenbacka.

ANDRA LÄSER