De flesta får gå från Fennovoima

Fennovoima säger upp så gott som hela personalen på 356 personer. Tio arbetstagare blir kvar för att sköta de juridiska processer som väntas efter att avtalet med ryska Rosatom sades upp.

Fennovoimas byggarbetsplats i Pyhäjoki ligger öde och innan årets slut har de flesta av bolagets anställda fått lämna sina job.
Fennovoima behåller färre än tio anställda för att sköta byggplatsen på Hanhikiviudden i Pyhäjoki och för att ta hand om de juridiska konsekvenser bolaget väntar sig efter att ha sagt upp sitt avtal med den ryska kraftverksleverantören Rosatom.
Företaget presenterade på onsdagen resultatet av de omställningsförhandlingar som inleddes i början av maj. Av de 356 anställda får alla utom de knappt tio som ska avsluta verksamheten gå innan årets slut.
"Vi kom alla till Fennovoima för att förverkliga reaktorn på Hanhikivi-udden och bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland. Vi är alla ledsna och modfällda över att projektet avslutades", säger Fennovoimas vd Joachim Specht i bolagets pressmeddelande.
Fennovoima har också sagt upp sitt avtal om att köpa bränsle från ryska Rosatoms dotterbolag TVEL.
Kärnkraftsbolaget förbereder sig ändå på en juridisk tvist med Rosatom som skulle ha levererat kärnkraftverket nyckelfärdigt.
Representanter för Rosatom har i ryska medier sagt att företaget kommer att kräva Fennovoima på alla kostnader som uppstått i anslutning till bygget i Pyhäjoki. Rosatom anser också att Fennovoima sade upp kontraktet med dem på olagliga grunder. Fennovoima angav Rosatoms oförmåga att hålla tidtabellen som skäl, medan Rosatom anser att skälen var politiska.
När kontraktet sades upp låg projektet redan tio år efter sin ursprungliga tidtabell.
Strålsäkerhetscentralen Stuk som skulle ha granskat Fennovoimas ansökan om tillstånd att få börja bygga kärnkraftverket uppgav på onsdagen att man nu avslutar ärendet. Enligt generaldirektör Petteri Tiippana hade Stuk inte avsatt några större extra resurser för Fennovoima eftersom osäkerheten kring projektet varit så stor.
Stuk hade hunnit börja skriva på den säkerhetsbedömning som hade krävts för tillståndet att börja bygga. Under våren tog centralen fortfarande emot handlingar som var nödvändiga för bedömningen.
” Det fanns fortfarande betydande brister i anläggningens säkerhetsfall som skulle ha behövt åtgärdas innan vi hade kunnat göra en heltäckande säkerhetsanalys”, säger projektchef Janne Nevalainen som ansvarat för granskningen på Stuk i centralen pressmeddelande .
ANDRA LÄSER