Finländska trupper lämnar Afghanistan

De sista finländska trupperna återvänder från Afghanistan under andra veckan i juni. Trupperna har hjälpt till med att utbilda de lokala säkerhetsmyndigheterna.

Försvarsmakten hemförlovar de sista finländska trupperna i Afghanistan. Foto: Ari Sundberg/SPT
De återstående finländska trupperna i Afghanistan hemförlovas, meddelar Försvarsmakten på tisdagen. Hemförlovningen följer efter att militäralliansen Nato avslutat operation Resolute Support i slutet av april.
Den första delen av den finländska personalen återvände till Finland på tisdagen, resten kommer andra veckan i juni.
Finland har deltagit i olika operationer i Afghanistan sedan år 2002. Uppdragen har gått ut på att utveckla de lokala säkerhetsmyndigheternas kompetens som en del av fredsprocessen i landet.
Den senaste operationen, Resolute Support, började år 2015.
De finländska förlusterna i Afghanistan uppgår till 2 döda och 15 skadade. Mer än hälften av de skadade har återvänt till tjänstgöring eller sökt ny tjänstgöring.
Deltagandet i krishanteringsinsatser är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, påminner Försvarsmakten.
ANDRA LÄSER