Anna Rotkirch har valts till Årets Nors – andra kvinnan genom tiderna

Anna Rotkirch är Årets Nors 2021, en hederstitel som tilldelas forna normallyceister varje år. Rotkirch är den andra kvinnan som nu blir vald.

Anna Rotkirch var redan som skolelev i Grundskolan Norsen intresserad av matematik och historia. Intresset för samhället höll i sig och numera är hon forskarprofessor vid Befolkningsförbundet, där hon fokuserar på familje- och kvinnoforskning.
Petra Miettinen
18.11.2021 15:00
Anna Rotkirch är doktor i statsvetenskap från Helsingfors universitet och jobbar i huvudsak som forskarprofessor på Befolkningsförbundet, där hon fokuserar på frågor kring familjelivet och på kvinnoforskning. Nu senast har hon varit aktuell med en befolkningspolitisk utredning beställd av Sanna Marins regering.

ANDRA LÄSER