En filosof-fafas guide till kapitalismen

Fredrik Lång ägnar sig i sin nya bok åt filosofi som tankeverksamhet i den bemärkelsen att den skapar nya problem. Det är i sig befriande. Boken erbjuder inga korta och koncisa svar på frågeställningen, utan en anhopning problemställningar och utgångspunkter för fortsatt undersökning.

Fredrik Långs nya bok bygger vidare på resonemang om ekonomi och ideologi som påbörjades i Ansiktet på månen (2016).
Sociologen Max Weber hävdade att den protestantiska etiken var en viktig aspekt som bidrog till att kapitalismen kunde etablera sig och expandera. Däremot erbjuder Weber föga svar på hur och varför en kapitalistisk anda uppstod just i norra Europa.
ANDRA LÄSER