Munskyddet på tåget nu frivilligt – 43 procent vill ha tvånget kvar

Det är nu frivilligt att använda munskydd på tåget. VR och regiontrafiken HRT meddelar som sin måndagsnyhet att kravet i biljettvillkoren slopas.

Munskydd är inte längre obligatoriskt på tåget. Men fyra av tio av dina passagerare önskar att du har det på dig.
25.10.2021 10:15 UPPDATERAD 25.10.2021 20:09
Munskyddstvånget slopas på tåget i hela landet. Kravet stryks ur biljettvillkoren och kvar står nu bara en rekommendation.
En betydande del av passagerarna vill däremot att munskyddet fortfarande skulle vara obligatoriskt.
När VR i september frågade om saken svarade 43 procent av 1 800 tillfrågade passagerare att de önskade se folk ha munskydd på tåget, meddelar Topi Simola, direktör för VR:s persontrafik, i ett pressmeddelande. Månaden innan, i augusti var en majoritet för munskydd, 58 procent.
Också regiontrafiken HRT, vars tåg opereras av VR, följer från och med i dag samma riktlinjer.
"Vi förenhetligar våra direktiv med THL och rekommenderar fortfarande munskydd", meddelar HRT:s vd Mika Nykänen i ett pressmeddelande.
Mika Nykänen säger att inte bara Institutet för hälsa och välfärd utan också forskningscentralen VTT stöder uppfattningen att kollektivtrafiken har fungerat tryggt genom pandemin.

Fortfarande utglesad bokning

Hos VR får man fortfarande en tom plats bredvid sig genom att boka i Ekstra-klass. Gratis munskydd ingår däremot inte längre i Ekstrabiljetten. Det är också fortsatt möjligt hos VR att boka egen kupé för två till sex passagerare ifall man oroar sig för smittläget. Ekstrabiljetten är mellan 7 och 21 euro dyrare på huvudsträckor i landet.
Hos både VR och HRT kommer personal som kommer i kontakt med kunder att fortsatt ha munskydd.

Bedöm själv

Under hösten har Institutet för hälsa och välfärd luckrat upp rekommendationerna om coronarestriktioner och överlåtit åt var och en att själv bedöma när man använder munskydd. På många håll rekommenderas också lokalt att man använder munskydd i kollektivtrafiken och i lägen både inomhus och utomhus där det inte går att undvika närkontakt med andra människor.
Rekommendationerna gäller oberoende av om man tagit vaccinet mot covid-19 eller inte.

Regler om munskydd

Institutet för hälsa och välfärd släppte en ny nationell rekommendation i slutet av september. “Den grundar sig inte längre på coronaepidemins olika faser, utan i huvudsak på människornas egen bedömning av situationen”, skriver institutet på sin sajt.
Regionala myndigheter fattar egna beslut med rekommendationen som underlag.
Helsingfors stad rekommenderar att man använder munskydd
– i kollektivtrafiken
– inomhus, om det uppstår trängsel
– i alla lägen där det inte går att undvika närkontakt
– utomhus om man befinner sig i en stillastående folkmassa
– när man tar sig till coronatest eller därifrån
Detta oavsett om man är vaccinerad mot covid-19 eller inte.

ANDRA LÄSER