Cancerforskaren Sandra Jernström talade till sig 100 000 euro på tre minuter

Be forskaren Sandra Jernström berätta vad hon mest av allt vill i sitt arbete. Då svarar hon att vi behöver nya sätt för att snabbare hitta det optimala läkemedlet åt varje cancerpatient. Ett sådant sätt är hon i full färd med att utveckla.

Skolar Award-juryn valde att belöna Sandra Jernströms projekt för precisionsmedicinering av cancersjukdomar för att det uppfattas ha goda effekter på lång sikt.
Tänk dig en droppe olja. Tänk dig en cancertumör. Tänk dig sedan att du vill ge en forskare som heter Sandra Jernström en bit av just din tumör. Då kommer hon att sänka ner den i ett enzym som får tumörbiten att sönderdela sig i celler – både cancerceller och andra – och bli en del av en lösning. Den här vätskan kommer hon att spruta in i oljedroppen och sedan vänta ett tag, men inte länge, inte alls så länge som det skulle ta för dina tumörceller att föröka sig i en traditionell cellodling i ett laboratorium.
ANDRA LÄSER