Slopa hädelseparagrafen, för gudarnas skull!

Om Finland i dag beredde en lag som förbjöd brott mot trosfrid skulle den stupa på sin egen orimlighet. Knivattacken mot Salman Rushdie aktualiserar en gammal debatt om sekularism och religiös fundamentalism – som våra politiker helst duckar för.

Författaren Salman Rushdie har utsatts för ett knivattentat i delstaten New York.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
15.08.2022 11:52 UPPDATERAD 15.08.2022 11:58
Hädelse, blasfemi, brott mot trosfrid – kärt barn har många namn: att genom ord eller handling kränka något som anses ”heligt”. Företrädesvis då en metafysisk gestalt – en gud – eller också profeter och helgon. Finland är ett udda land: här förblir dylikt straffbart.

ANDRA LÄSER