"Man kan aldrig vara riktigt nöjd"

BUDGET Det går bättre för Vanda men stadsdirektör Kari Nenonen ser molnen hopa sig.

Stadsdirektören i Vanda är hyfsat nöjd med siffrorna. Budgetförslaget presenterades i stadshuset i Dickursby på måndagen.
18.10.2016 05:35 UPPDATERAD 17.10.2016 21:51
Rättegången mot ex-stadsdirektör Jukka Peltomäki och PK-35:s herrlags trångmål i fotbollsligan (damerna tog finska cupen) håller Vanda i rubrikerna, fast inte på det sättet som stadens ledning och Vandaborna vill. Och när en chans till lite jubel finns säger stadsdirektören att han känner starkt av nya hot.
– Det är realism, man kan aldrig vara riktigt nöjd. Jag är hellre försiktig. Jag vill till exempel inte föreslå en höjning av skattesatsen, säger Kari Nenonen som presenterade budgetförslaget och de kommande årens ekonomiplan på måndagen.
Efter flera år då skulderna ökat på grund av stora och många investeringar i kombination med kraftig befolkningstillväxt och lägre sysselsättning har den dystra utvecklingen vänt eller i alla fall stannat upp i Vanda, men det är just de två sistnämnda omständigheterna som oroar Nenonen. Skatteintäkterna minskar och utgifterna ökar.
– För tillfället växer Vanda mer än Esbo. Det är historiskt. Utmaningarna är därmed stora och den här gången menar jag allvar.
Kari Nenonen har menat allvar i flera år. Nu är han också lite nöjd. Staden har följt fullmäktiges riktlinjer och sparat på i stort sett allt som det går att spara på.

Parkeringen engagerar

Vanda har tre bokslut som uppvisar ett överskott åren 2013–2015 bakom sig. Under den fullmäktigeperiod som nu slutar har stadens ekonomi bättrats. Framtiden är enligt stadens ledning osäker men några stora nedskärningar är inte att vänta – förutsatt att politikerna fortsätter på den strama linjen.
Befolkningsmängden ökar i Vanda nästan i samma takt som under de "galna åren" på 1970-talet. Då började man bygga hela stadsdelar, som Mårtensdal. Vanda har i dag drygt 220 000 invånare. Av dem är 5 700 svenskspråkiga. I Vanda bor också 6 800 invånare med ryska och 7 200 med estniska som modersmål. Sammanlagt 33 100 Vandabor talar inte finska som modersmål.
En annan sak som kännetecknar en stor stad är – avgiftsbelagd parkering. Liksom i grannstaden Esbo går debatten het i Vanda. Förslaget är på remiss men beslut väntas snart.
– Tanken är inte att hitta på ytterligare ett sätt att håva in pengar utan att göra det enklare för kunderna i exempelvis Dickursby affärscentrum, förklarar Kari Nenonen.

Budgetförslaget

Befolkningsmängden i Vanda ökar i rekordartad takt. Tillväxten för med sig utmaningar för stadens serviceproduktion och de investeringar som servicen förutsätter.
Vanda och hela huvudstadsregionen har eftersträvat denna tillväxt, denna attraktionskraft. På lång sikt är tillväxten också nödvändig för att trygga ekonomin. Nya invånare och företag är lika med skatteinkomster.
Skattesatsen i Vanda är 19 procent.
Siffror och prognoser – Här kan du läsa mera om budgeten!
Källa: Vanda stad

ANDRA LÄSER