Finland har chans att bli klimatneutralt 2035 – men då behövs ytterligare satsningar

För närvarande uppdateras olika klimatplaner så att de framöver bättre ska stödja målet om ett klimatneutralt Finland 2035.

Det är fullt möjligt för Finland att bli klimatneutralt till 2035, men för att uppnå det målet måste vi hitta fler sätt att minska utsläppen och stärka kolsänkorna, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna). Arkivbild.
SPT
17.06.2020 16:23 UPPDATERAD 17.06.2020 16:25
Finland har goda chanser att nå de mål för minskning av växthusgasutsläpp som ställts för både 2020 och 2030, förutsatt att de åtgärder som angetts i den klimatpolitiska planen fram till 2030 genomförs. Det framgår av statsrådets andra klimatårsberättelse som överlämnades till riksdagen på onsdagen.
Däremot behövs en högre växel om målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska lyckas.
"Det är fullt möjligt för Finland att bli klimatneutralt till 2035, men för att uppnå det målet måste vi hitta fler sätt att minska utsläppen och stärka kolsänkorna. Viktiga avgöranden är reformen av energibeskattningen i samband med höstens budgetförhandlingar och regeringens halvtidsöverläggning, där det kommer att granskas hur tillräckliga klimatåtgärderna är", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i ett pressmeddelande.
För närvarande pågår arbetet med att uppdatera olika klimatplaner så att de framöver bättre stödjer målet om klimatneutralitet.
– Vi måste hitta tillräckliga åtgärder för att minska utsläppen när klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppdateras och när en ny klimatplan för markanvändningssektorn utarbetas.
Det nuvarande målet för Finlands del är att få ner de växthusgasutsläpp som inte omfattas av utsläppshandeln med minst 16 procent fram till 2020 och med 39 procent fram till 2030.
Regeringen Marin har också i sitt regeringsprogram slagit fast målet om ett klimatneutralt Finland 2035. Klimatneutralitet innebär att utsläppen och kolsänkorna som binder koldioxid är lika stora.