Integration på svenska kräver mera samarbete

Svenskfinland har mycket att vinna på en lyckad integrering på svenska. För att det ska lyckas måste stat, kommun och tredje sektorn samarbeta och skapa lärostigar som passar för varje enskild familj.

Modersmålsläraren Birgitta Fagerholm undervisar svenska som andra språk för de elever som integreras på svenska i Esbo. Hon arbetar i tre olika skolor, bland annat i Mattlidens skola.
Nyanlända barn, vuxna och familjer har rätt att välja svenska som integrationsspråk, det garanterar lagen. Det är ändå få invandrare som väljer svenska, dels för att invandrarna saknar information om att det över huvud taget går att integreras på svenska, dels för att så få i huvudstadsregionen hittills visat intresse att det varit svårt för kommuner att skapa system som fungerar för alla.

ANDRA LÄSER