Sociologen Erik Allardt har dött

Erik Allardt gjorde en lång karriär som professor i sociologi vid Helsingfors universitet.

Erik Allardt var en internationellt erkänd samhällsvetare och han var central för den moderna sociologin i Finland.
Sociologiprofessorn Erik Allardt har dött vid en ålder av 95 år. Allardts dotter Barbro Allardt Ljunggren bekräftar att han lugnt somnade in på tisdagseftermiddagen efter en sjukdomsattack som började några dagar tidigare.
– Han levde ett långt och rikt liv och hann till och med få barnbarnsbarn, säger Allardt Ljunggren.
Allardt var en framstående finlandssvensk forskare som fokuserade på bland annat förändringar i samhällsstrukturen, politisk radikalism, välfärd och språkliga minoriteter. Enligt Biografiskt lexikon för Finland blev Allardt en galjonsfigur för den samtida sociologin. Hans forskning fick även internationellt genomslag.
Allardt utnämndes till professor vid Helsingfors universitet år 1958 och på sjuttiotalet verkade han som en av de första forskningsprofessorerna vid Finlands Akademi. Allardt var kansler för Åbo Akademi 1992–1994.

ANDRA LÄSER