Ledare: Inbördeskrig kring klimatet: Karl Marx på steroider

Ett subventionsrace rimmar illa med fri marknad. Men just nu går Karl Marx på steroider, i en kapprustning kring så kallad grön omställning. Till förlorarna hör Europa som helhet – och i synnerhet små, utsatta nationer som Finland.

Väggmålning i Mexico City (Palacio Nacional), föreställande Karl Marx, av Diego Rivera.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
05.02.2023 10:30
”Was für ein IRA?” muttrar man i Berlin, medan Paris utbrister ”Quelle opportunité!”.
Nej, det handlar varken om Irländska republikanska armén, eller om den ryska trollfabriken Internet Research Agency, som kontrolleras av president Putins förtrogna, oligarken och Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin.
IRA betecknar snarare den amerikanska skruvbollen Inflation Reduction Act, som träffar EU som ett pungslag.

ANDRA LÄSER