Försöket med timfördelning i gymnasiet delar åsikter

Timfördelningsförsöket som inleds i höst för att öka valfriheten av realämnen i gymnasiet har väckt livlig debatt.

Munkkiniemen yhteiskoulu hör till de gymnasier som ska vara med om försöket med ny timfördelning. På bilden rektor Aki Holopainen.
Kritikerna oroar sig för att experimentet ska undergräva gymnasiets allmänbildande uppgift då eleverna kan välja bort vissa realämnen som till exempel historia. Anhängarna anser i sin tur att det är bra att eleverna får fördjupa sig i de ämnen som de är intresserade av.
I de gymnasier som väljs ut för att delta i försöket kommer antalet valfria realämnen att öka. Det enda som är obligatoriskt är en kurs i hälsokunskap och en i religion eller livsåskådning. Alla andra ämnen delas in i två grupper, och från vardera gruppen kan eleverna fritt välja nio kurser.
En av kritikerna, filosofiläraren och författaren Arno Kotro, anser att inskränkningen av studierna äventyrar gymnasiets allmänbildande funktion.
– Det är viktigt att alla gymnasieelever studerar olika ämnen ens lite grann. Till exempel historia och samhällskunskap hjälper dem att förstå händelserna i det egna landet och i världen.
Syftet med försöket är att öka valfriheten men Kotro anser att slutresultatet blir det motsatta.
– Flera av kurserna kan inte hållas i små gymnasier eftersom deltagarna är för få. Det här kringskär valfriheten och skapar regional ojämlikhet.

För tidiga val?

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) anser att försöket ger helt nya möjligheter att gå djupare in på de valda ämnena och redan i gymnasiet börja bygga en individuell väg till de fortsatta studierna. Samtidigt tryggas elevernas möjligheter till mångsidiga studier i olika ämnen.
Även Finlands gymnasistförbund stöder en ökad valfrihet så att eleverna kan fördjupa sig i ämnen som intresserar dem och bli motiverade. Förbundet betonar dock vikten av studiehandledning. Den nya timfördelningen innebär att man måste informera eleverna bättre om läroämnena och följderna av de egna valen.
Kritikerna påpekar att en tredjedel av gymnasiestudierna är valfria redan nu. Kotro anser att dagens fördjupade kurser ger en god grund för fortsatta studier. Att köra in på ett visst spår för tidigt kan däremot vara en nackdel.
– Det är känt att ytterst få som börjar i gymnasiet vet vilket yrke de ska välja. Det finns en risk för att hamna i en återvändsgränd om de val man gjort i gymnasiet visar sig vara fel.
Försöket har också fått kritik för valet av tidpunkt. Det inleds i höst, samtidigt som de nya läroplanerna införs. Dem skulle lärarna gärna vilja få erfarenheter av innan försöket kör i gång.

ANDRA LÄSER