Ministerns medarbetare döms till villkorligt fängelse

Helsingfors tingsrätt har dömt Kari Jääskeläinen till tre månaders villkorligt fängelse för bedrägeri och brott mot tjänsteplikt. Jääskeläinen var Katri Kulmunis specialmedarbetare när hon var näringsminister och finansminister.

Tidigare statsminister Katri Kulmunis specialmedarbetare Kari Jääskeläinen.
Susanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
09.02.2023 13:55 UPPDATERAD 09.02.2023 14:48
Katri Kulmuni (C) fick medieträning i december 2019 och januari 2020. Kulmuni var då partiordförande för Centern och näringsminister respektive finansminister. Hennes dåvarande specialmedarbetare Kari Jääskeläinen på ministerierna lät staten betala för all träning, även om det till stor del handlade om uppträdanden i Kulmunis roll som Centerns partiordförande.
Enligt tingsrättens dom har Jääskeläinen därmed förorsakat Finansministeriet en ekonomisk skada på 13 268 euro. Tingsrätten anser att medieträningstillfällena i december 2019 gällde Kulmunis uppdrag som partiordförande och inte hänförde sig till uppdraget som näringsminister. Åtalet gällde även den medieträning som gavs 9.12.2019 men på den punkten förkastades åtalet eftersom den träningen uttryckligen hänförde sig till ministeruppdraget.
Rätten konstaterar att Kulmuni delvis kunde ha haft nytta av den träning hon fick även i sin ministerroll. Om tingsrätten hade ansett att träningen för partiordförandeskapet skulle ha tillåtits på den grunden så hade det i förlängningen lett till att vad en minister än gör så kan det anses vara en del av ministeruppdraget, skriver tingsrätten.
Jääskeläinens brott mot tjänsteplikten handlar om att han agerade reglementsvidrigt då han gav tjänstemän felaktig information om medieträningen och vad den handlade om.
Tingsrätten anser att Jääskeläinens förseelse inte kan betraktas som liten eftersom han var ministerns specialmedarbetare och eftersom fallet fick stor publicitet och därför har skadat förtroendet för Finansministeriet. Även den ekonomiska förlusten var betydande.
Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Kulmuni avgick som minister

När saken blev känd i juni 2020 avgick Katri Kulmuni som finansminister. Hon sa att hon inte hade varit medveten om att staten hade betalat även sådana räkningar för medieträningen som gällde hennes roll som partiordförande. Hon återbetalade personligen summan till Finansministeriet. I tingsrättens dom anses skadan, även den ekonomiska, ändå ha uppstått trots återbetalningen.
Katri Kulmuni blev näringsminister i Antti Rinnes regering i juni 2019. I september samma år valdes hon till ordförande för Centern, eftersom Juha Sipilä avgick. Senare på hösten ifrågasatte Kulmuni och Centern statsminister Antti Rinnes (SDP) agerande då det gällde Posten och dess kollektivavtal. Rinne sade i riksdagen att regeringen på ett eller annat sätt ska kväsa avtalsshopping. Krisen kulminerade i att Rinne och därmed hela regeringen avgick. En ny regering med samma program som Rinnes regering utsågs under Sanna Marins (SDP) ledning. I Marins regering blev Katri Kulmuni finansminister.
Kulmuni utmanades som partiordförande av Annika Saarikko och i september 2020 valdes Saarikko till Centerns ordförande på en extra partikongress.

ANDRA LÄSER