Ny enkät: Allt fler är för att göra det lättare för utlänningar att flytta till Finland

Under de senaste 20 åren har det skett en stor attitydförändring gentemot arbetskraftsinvandring.

Kvinnor har en mer positiv inställning till invandring än män. Foto: SPT
29.06.2021 06:00
42 procent av finländarna tycker att det borde bli lättare för utlänningar att flytta till Finland i och med att landets befolkning åldras och minskar. 34 procent håller inte med. Det visar Näringslivets delegation EVA:s undersökning om värderingar och attityder.
Sedan 1998 har attityderna förändrats med 29 procentenheter i riktning mot att tillåta arbetskraftinvandring. Sanna Kurronen, EVA:s ekonom, säger i ett pressmeddelande att det är en stor attitydförändring.
"Det här är av stor betydelse, eftersom Finland behöver arbetskraftsinvandring för att finansiera välfärdsstaten, för att korrigera den demografiska strukturen och för att kompensera för den växande arbetskraftsbristen efter coronapandemin", säger Kurronen.
Kvinnor har en mer positiv inställning till invandring än män. Bland åldersgrupperna har 18–25-åringar och de över 65 år den mest positiva inställningen till invandring.
Väljare från De Gröna, Svenska Folkpartiet och Vänsterpartiet är till stor del positiva till invandring, medan väljare från Sannfinländarna, Liike Nyt och Kristdemokraterna till största del är negativa.
Resultaten är baserade på svar från 2 059 personer. Felmarginalen är 2-3 procentenheter i varje riktning. Uppgifterna samlades in från 24 mars till 7 april 2021.

ANDRA LÄSER