I dag vajar för första gången alla flaggor högt för papporna

På inrikesministeriets initiativ är fars dag nu en officiell flaggdag.

Fars dag är numera en officiell flaggdag i Finland.
10.11.2019 12:59 UPPDATERAD 10.11.2019 13:02
Finland har tidigare endast haft sex officiella flaggdagar och fars dag har inte varit en av dem.
På inrikesministeriets initiativ har det nu blivit ändring i frågan. I år är fars dag för första gången en officiell flaggdag i hela landet.
Tidigare var de officiella flaggdagarna Kalevaladagen, valborgsdagen, mors dag, försvarets fanfest, midsommardagen och självständighetsdagen. Fars dag har enligt kalendern enbart varit en vedertagen flaggdag.
I november i fjol meddelade inrikesministeriet att de av jämlikhetsskäl anser att även fars dag bör vara en officiell flaggdag i Finland.
– Mammor och pappor ska vara likställda också när det gäller flaggdagens status. Det tydligaste sättet att göra det är att ta in fars dag i förordningen om de officiella flaggdagarna, konstaterade dåvarande inrikesminister Kai Mykkänen i ett pressmeddelande i november i fjol.
I mars 2019 godkände statsrådet förslaget och därmed vajar flaggorna högt i hela landet i dag.

ANDRA LÄSER