Återinför studentsvenskan nu!

Det finns en stor risk för att Svenskfinland igen kommer att göra en domänförlust och det är att svenskundervisningen för finskspråkiga skolelever deklinerar ännu mera.

Kimmo Sasi slår huvudet på spiken i sin debattartikel (HBL 23.10) om studentsvenskan. Som en gammal förkämpe i HBL-debatter för återinförandet av studentsvenskan instämmer jag i allt han skriver. Genast efter att studentsvenskan kom med i regeringsprogrammet började ”utbildningsproffs och utbildningspolitiker” – som Susanna Ginman kallar dem – komma med invändningar och jag anade genast att vi snart får en massa uttalanden i medierna där finlandssvenskar stryker majoritetsbefolkningen medhårs till sannfinländska och andra svenskhatares stora förtjusning.
Dessa gentemot majoritetsspråket underdåniga ”utbildningsproffs och utbildningspolitiker” är vår tids undfallenhetsmän, som uppträder precis som dessa krypande ”ryssvänner” i sekelskiftet 1800–1900. Till all tur måste de ge vika och vi har i dag en självständig nation. Få se hur den strid som dagens motståndare mot studentsvenskan nu påbörjat kommer att sluta. Det finns en stor risk för att Svenskfinland igen kommer att göra en domänförlust och det är att svenskundervisningen för finskspråkiga skolelever deklinerar ännu mera. Är detta början till ”den sista striden” – för att travestera på en kampsång som socialisten Li Andersson säkert väl känner till.
Sasi beskriver på ett utmärkt sätt de två nivåerna i de regeringsprogram som nya regeringar gör upp. ”Löften förverkligar man. Utredningar är ett sätt att visa sympati, men i praktiken gör man ingenting.” Våra politiker har gång på gång bedragit finlandssvenskarna ända sedan 2004. Då lovade man att följa upp hur antalet finskspråkiga elever, som skriver svenska i studentexamen, utvecklas. Trots att antalet hela tiden dalade och redan för flera år sedan befann sig på en skandalös nivå gjorde man ingenting och det utnyttjar nu Ginman i sitt svar till Sasi som motiv för att man inte skall införa svenskan i studentexamen. Undermåligt av en ledarskribent!
De viktiga saker i regeringsprogrammet, som Ginman hänvisar till i sin ledare, har dessa ”utbildningsproffs och utbildningspolitiker” verkligen inte gjort alltför stor ansträngningar för att beskriva i medierna. Det de kommer fram med är rena rama snömoset, varav största delen aldrig kommer att förverkligas. Det enda motivet för nutidens undfallenhetsmän och kvinnor är att räddhågade göra sig till för majoritetsbefolkningen medan Sannfinländarna och Finskhetsförbundet applåderar. Dessutom tror jag att en massa finskspråkiga inte alls har någonting emot att deras ättlingar måste genomgå ett verkligt test på sina språkkunskaper. Det är ju självklart att om man studerar ett ämne så skall man också ha ett intyg på hur pass bra man tillgodogjort sig undervisningen. Allt annat är att bedra sig själv!
Återinför studentsvenskan i dag – i morgon kan det vara för sent!

Sture-Christian Eklund,

Helsingfors

SVAR HBL motsätter sig ingalunda att det andra inhemska igen blir obligatoriskt i studentexamen och vi tycker också att det hade varit bra att göra det så snabbt som möjligt efter 2004.
I ledaren som Eklund hänvisar till konstaterar jag att det finns många och viktiga punkter i regeringsprogrammet som gäller undervisningen på svenska och undervisningen i svenska. Det är summan av alla handlingar som avgör vilka konsekvenserna blir. Det finns till exempel ett stort behov att utöka timantalet i den så kallade B1-svenskan och att öka fortbildningen för lärare som undervisar i svenska.
Det är inte konstruktivt och inte heller ändamålsenligt att enbart tala om det andra inhemska i studentexamen.

Susanna Ginman,

ledarskribent, HBL

ANDRA LÄSER