Inrikesministeriet till Yle: Ingen anledning att hamstra

Det är onödigt att bunkra upp med mer livsmedel än vad en normal hushållsberedskap kräver, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka till Yle.

Vissa butikshyllor gapade tomma på fredagskvällen.
SPT
14.03.2020 09:48 UPPDATERAD 14.03.2020 09:51
Det finns livsmedel i handeln så det räcker, därför är det onödigt att hamstra, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka vid Inrikesministeriet till Yle på lördagsmorgonen.
– Det finländska samhällets beredskapssystem är väl utvecklat och har länge planerat för olika tänkbara krissituationer.
Kohvakka säger att det räcker mer än väl att man i hemmet upprätthåller den normala rekommenderade beredskapen för tre dygn.
Det finns heller ingen anledning att hamstra läkemedel, säger Apotekarförbundets farmaceutiska direktör Lotta Sandler till Yle.
– Det finns läkemedel så det räcker i Finland och det kommer hela tiden mer.
Sandler säger att det kan uppstå tillfällig brist på vissa läkemedel men att något läkemedel helt och hållet skulle ta slut finns det ingen risk för.

72 timmars beredskap

72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll.
Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.
I hemmen bör man förbereda sig för att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, de vill säga att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.
Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förbereda sig för störningssituationer.
Källa: https://72tuntia.fi/sv/

ANDRA LÄSER