Skolan i Helsingfors får toppbetyg av föräldrar och elever

Vårdnadshavarnas nöjdhet med skolan och undervisningen i Helsingfors har stigit, elevernas är oförändrat hög.

Vårdnadshavarnas goda bedömningar avslöjar att vi har gjort gott och resultatrikt arbete för elevernas lärande och välbefinnande i skolorna, säger Outi Salo, chef för den grundläggande utbildningen.
Adam Stefánsson Högnäs
26.04.2022 21:50
Vartannat år genomför Helsingfors stad enkätundersökningar i skolorna där ett flertal trivselfaktorer granskas. I år svarade drygt 8 700 elever och nästan 4 000 föräldrar, och skolan får höga betyg i så gott som alla kategorier. Vårdnadshavarnas allmänna nöjdhet var 6,1 och elevernas 5,7 på skalan 1 till 7.
"Vårdnadshavarnas goda bedömningar avslöjar att vi har gjort gott och resultatrikt arbete för elevernas lärande och välbefinnande i skolorna. Ett stort tack för detta går till våra lärare som gör ett utmärkt jobb med eleverna varje dag", säger Outi Salo, chef för den grundläggande utbildningen, i ett pressutskick.
Från den föregående mätningen, år 2020, steg vårdnadshavarnas nöjdhet med förstaklassarnas skolstart från 5,9 till 6,2. Bland både elever och vårdnadshavare var eftermiddagsverksamheten det som fick bäst betyg.
"Även om vi i början av hösten hade utmaningar med att hitta platser inom eftermiddagsverksamheten för alla villiga, är resultatet utmärkt. Jag vill i detta samband tacka och gratulera både våra egna medarbetare och våra samarbetspartner för ett välgjort arbete", säger Niclas Rönnholm, chef för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.
I undersökningen utvärderade elever i årskurs ett, fem och åtta angående sin utbildning. De fick också komma med fritt formulerade svar på frågor som "vad är speciellt bra i din skola" och "hur skulle man kunna göra din skola ännu bättre". Frågorna fick 700, respektive 2 200 svar.
"Vi är speciellt glada över det stora antalet svar. Eleverna har utnyttjat möjligheten att göra sin röst hörd. Nu är vår uppgift att lyssna på dem", säger Rönnholm.

ANDRA LÄSER