Avhandlingen

"Det är oerhört givande att bevittna dessa stunder av insikt."

I dagElina Pirjatanniemi
26.05.2021 21:30
Många universitetsstuderande kämpar för tillfället med sina slutarbeten. Kandidatavhandlingar och avhandlingar pro gradu är utan tvekan de mest krävande studieprestationerna. I samhällsvetenskaper som mitt eget ämne representerar, avslutas de fördjupade studierna med ett gediget skriftligt arbete. Det mäter såväl substanskunnande som akademisk mognad.

ANDRA LÄSER