Krönika: Ville Jean Sibelius verkligen att vi sjunger om spjutkastning?

När Jean Sibelius slarviga handstil orsakar förbryllelse, kan man av av kontexten ofta gissa vad han menade. Ändå är Sakari Ylivuori osäker på om bonden kastar eller kokar sina spjut.

Det är uppenbart att Jean Sibelius inte skrev ”Vahnen andar i luudars sus” trots att det ser ut så i hans egenhändiga manuskript. När man läser tonsättarens handskrift, korrigerar hjärnan automatiskt texten i dessa takter till ”Vaknen andar i lundars sus”, såsom Emil von Qvanten skrev i sin dikt Vaknen! som Sibelius tonsatte för blandad kör i slutet av 1880-talet.
ANDRA LÄSER