Regeringen diskuterar kulturbranschens restriktioner – "En nedstängning av samhället finns inte i planerna"

Arbetet med att uppdatera Finlands hybridstrategi går framåt inom regeringen. Kultur- och evenemangssektorn behöver få bättre förutsättningar att fungera även under coronaepidemin, säger ministrar inför torsdagens förhandlingar.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) är tillbaka efter föräldraledighet.

Regeringen samlades åter i Ständerhuset för att diskutera det kraftigt förvärrade coronaläget på torsdagseftermiddagen.

Under torsdagen rapporterades epidemins hittills högsta dagliga antal nya fall, 1 024 stycken. Samtidigt ökar vaccinationsgraden, vilket leder till att coronapatienterna på sjukhusen inte ökar i samma raska takt som coronafallen.

Den stigande vaccinationsgraden har lett till ett behov av att uppdatera Finlands så kallade hybridstrategi, alltså den plan som regeringen godkände den 6 maj i fjol för att hantera coronakrisen.

Statsminister Sanna Marin (SDP) sade då hon anlände till Ständerhuset att regeringen i planeringsarbetet har utgått från att 80–90 procent av finländarna över 12 år bör vara vaccinerade för att landet ska kunna börja återgå till det normala.

Enligt Marin väntas regeringen komma med den uppdaterade hybridstrategin antingen nästa vecka eller därpå följande vecka.

– En sådan nedstängning av samhället som vi såg i våras finns inte i planerna eftersom vaccineringen framskrider.

Kulturbranschens situation i fokus

Den tvåmetersregel som skrevs in i lagen om smittsamma sjukdomar i samband med uppdateringen av lagen i maj i år är orättvis mot kulturbranschen. Det var den samlade åsikten hos de ministrar somvid 13-tiden svarade på pressens frågor utanför Ständerhuset.

Några beslut om en uppdatering är inte att vänta ännu, men bland annat forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) sade att saken brådskar.

– Teatrar och biografer kan inte vänta på coronapasset. De måste komma i gång med att planera sina repertoarer och att sälja biljetter

Också inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) ansåg att regeringen nu fort måste fatta beslut i frågan.

– Vi kan inte använda ett enda regelverk för alla tillställningar, eftersom det finns så många olika typer av tillställningar. Från branschens håll har under en lång tid hörts många oroade röster. Regeln om två meters avstånd fungerar inte, speciellt inte för teatrarna och biograferna, sade Ohisalo.

Också undervisningsminister Li Andersson (VF) uttryckte oro över kultur- och evenemangsbranschens situation.

– Vi såg redan förra hösten att kulturaktörer kan hantera verksamheten på ett coronasäkert sätt. Men den nuvarande lagen gör det svårt, om inte omöjligt att arrangera evenemang på många håll i landet, sade Andersson.

Andersson höll med om att kulturbranschen inte kan tvingas vänta på coronapasset, eftersom det kommer att ta flera månader innan det kan börja användas i Finland.

Vikten av vaccinering betonas

Ministrarna betonade också vikten av att finländarna tar coronavaccinet.

Nu behövs enligt Andersson alla åtgärder som finns för att höja Finlands vaccinationstäckning. Hon fick medhåll av Ohisalo.

– Då vi ser på antalet coronapatienter på sjukhusen och intensivvårdsavdelningar så ser vi att det är de ovaccinerade som allt oftare behöver sjukhusvård. Jag hoppas att fler och fler personer väljer att ta vaccinet nu då det är möjligt, sade Ohisalo.

Tvåmetersregeln

Regeln om två meters säkerhetsavstånd skrevs in i lagen om smittsamma sjukdomar i paragraf 58d vid en revidering i våras.

Paragrafen har rubriken: Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin.

Förenklat ger paragrafen direktiv för vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att ett evenemang ska kunna arrangeras i vissa epidemiologiska lägen. Bland annat kan myndigheter med stöd av paragrafen begränsa närkontakt i en lokal där det samlas människor, till exempel en biograf eller en teater.

Med närkontakt avses att människor vistas i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter, eller har fysisk kontakt med varandra.

Bland annat landets teatrar har kritiserat det kategoriska avståndet på två meter eftersom ett två meters avstånd mellan åskådarna i en salong betyder att man inte kan ta in mer än en bråkdel av kapaciteten. Samtidigt finns till exempel inte något krav på två meters avstånd på tåg, där man ofta sitter längre tid och i ett mindre utrymme än vad man gör på en teater.

ANDRA LÄSER