Krönika: Europa inför prövningarnas årtionden

Inte sedan världskrigen har vår världsdel stått inför så enorma utmaningar som just nu. De blir inte mindre av att de är många och av olika art. Europa eller egentligen EU självt är redan i sig en utmaning. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) går i två debattartiklar igenom vad Europa har framför sig. Del två publiceras nästa söndag på HBL Debatt.

Europa och EU står inför utmaningarnas sammelsurium. Det här skapar enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds något av julafton för alla former av opportunistisk populism.
04.09.2022 07:01 UPPDATERAD 04.09.2022 07:56
Man behöver inte så mycket. Det räcker med att slå upp dagens tidning eller knäppa på tevens nyheter. Också i normala fall domineras nyhetsflödet av olycksbådande rubriker och ganska ofta undrar jag om dödsoffren efter en bussolycka i Indien fyller nyheternas kriterier för relevans eller om det bara uppfyller det redaktionella behovet av dystopiska händelseförlopp. Men i det här osorterbara flödet finns det en sak som är både relevant och säker: Europa står inför sina största utmaningar sedan världskrigen.
Det som gör utmaningarna speciellt besvärliga är att de kommer från alla tänkbara håll. Det gör det svårt att rangera in dem i någon form av ordning; det här tar vi först, sen tar vi resten.
Vi står inför utmaningarnas sammelsurium, vilket skapar något av julafton för alla former av opportunistisk populism. Men jag gör ett försök att rangordna vad vi står inför. Det är naturligtvis samtidigt en inbjudan till att polemisera och rangordna på nytt.

ANDRA LÄSER